<< Tilbage

AKTIVITET
Ministævne YF
Lokation: Klik her for at se lokation på kort
Start: Lørdag d. 16. jun. Kl. 10:00
Slut: Lørdag d. 16. jun. Kl. 14:00
Beskrivelse: For helt nye optimist og tera-sejlere fra Furesøen´s 3 sejlklubber, som ikke har prøvet at sejle kapsejlads udensøs.

FURESØ MINI-STÆVNE – Lørdag den 16. juni.

Yachtklubben Furesøen inviterer alle Furesøens optimist- og Tera-sejlere til en uformel kapsejlads med stort fokus på nybegyndere, som endnu ikke har prøvet en ”rigtig” kapsejlads uden for søen.

Formålet med kapsejladsen er at børnene bliver introduceret til kapsejlads og at alle får en god dag uafhængig af niveau og mod!

Deltagelse er gratis.

 

Samme dag afholder Yachtklubben Furesøen et større stævne for både optimister, terajoller, zoom8-joller, Europajoller og 29ere. Dette stævne vil være et åbent stævne, hvorfor der også kommer sejlere fra klubber udenfor Furesøen. Vi kan derfor se frem til en spændende dag med mange mennesker og liv på havnen.

Vores Furesø Mini-stævne afholdes en smule isoleret fra det store stævne, idet vi blandt andet vil holde vores eget skippermøde, sejle på vores egen bane tæt på havnen og tage hensyn til alle sejlere, hvorfor vi i nogen udstrækning sejler efter egne regler (se nedenstående baneskitse og sejladsbestemmelser) .

 

Sejladsen afholdes i samarbejde med en træner fra jeres egen klub, som er med til at sørge for en sjov dag på søen.

Tidplan:

10.00 – 10.15 Skippermøde i YF. Sejlere fra de andre klubber er velkommen til at deltage

her, men klubberne kan også vælge at afholde eget skippermøde.

11.00 – 13.00 Kapsejladser. Sejladserne vil finde sted så tæt på havnen som muligt.

Baneskitse er vist på næste side.

13.00 – 14.00 Frokost og præmieoverrækkelse i YF.

Tilmelding: Farum- og Birkerød-sejlere skal tilmelde sig hos deres trænere, mens

YF-sejlere skal sende en mail til  henrik@yachtklubben.dk.

Madpakke: Medbring egen madpakke og drikkevarer. YF byder på en lille forfriskning

efter frokosten.