Udvalg
Koordineringsudvalg
Havnen
Huset
Træning
Sejlerskole
Optisejlads
405, Laser og 29'er
Seniorsejlads
Sejlads for voksne
Torsdagsmatch-koordinering
Bådejerlaug
Juniorudvalg
Ynglingeudvalg
Furesø-Nyt
PR og sponsoransvarlig
Lanciers og Squaredance