Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 10. april 2018 kl. 19
27. mar. 2018  Kl. 20:39:29  af: Gert Eriksen

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Yachtklubben Furesøen tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.00 i klubhuset.


Dagsorden

  

1. Valg af dirigent.

  

2. Formanden aflægger beretning.

  

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

  

 4. Fastlæggelse af

  

   a. kontingent, pladsleje og rykkergebyr m.m.

  

   b. budget

  

 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

  

 6. Valg af bestyrelse, jfr. §12.

  

 7. Valg af juniorudvalg, jfr. §13

  

 8. Valg af revision jfr. §15, stk. 5

  

 9. Eventuelt

  

I henhold til vedtægternes §9,stk 3 sker indkaldelse ved direkte elektronisk meddelelse (læs e-mail) og ved opslag i klubhuset med mindst 8 dages varsel. Forslag som medlemmerne måtte ønske behandlet på den ordinære generalforsamling, skal udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde inden 1. januar.

  

Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse udsender bestyrelsen på samme måde som ved indkaldelsen (læs e-mail) årsberetning, regnskab, budgetforslag, aftryk af indkomne forslag og oversigt over bestyrelses- og juniorudvalgsmedlemmer på valg samt bestyrelseskandidater.

  

Vedr. dagsordenens punkt 5 kan det oplyses, at der i år er indkommet forslag til dette punkt.

  

Venlig hilsen

  

Yachtklubben Furesøen

  

Gert Eriksen

  

Formand

    E-mail Nyheden


  NYHEDER
» 21. apr. 2018 Stand Up Padling kurser i YF
» 07. apr. 2018 Standerhejsning med middag 28. april 2018
» 27. mar. 2018 Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 10. april 2018 kl. 19
» 06. jan. 2018 Jena og Katja vandt Årets Sejlsportspræstation 2017...
» 06. nov. 2017 Information om vinterbadning i Yachtklubben Furesøen!
» 30. sep. 2017 Nu starter vi med vinterbadning i Yachtklubben Furesøen!
» 26. aug. 2017 FURESØMESTERSKAB 2017
» 15. aug. 2017 GLIMT FRA SOMMERFERIENS SEJLERCAMP MED YF UNGDOM
» 08. jun. 2017 STOR 90 års FØDSELSDAGSFEST I YF DEN 11. JUNI
» 18. maj. 2017 Klubtøj til YF
Side 1 af 82

Share |