<< Tilbage

   
 
 
Tilbage til YF ungdom her
Vinteraktiviteter jan - marts 2019

Sejlads om søndagen kl. 11-15. 

Der betales særskilt for deltagelse i vintersejlads, da det er et samarbejde mellem mange klubber og udgiften derfor dækkes af de tilmeldte.

Tilmelding for C-sejlere og tera-sejlere:

mail trænerchef ilene eriksen

Hent indbydelse her.


A/B-sejlere - hent indbydelse her

Tilmelding: vintersejlhs@hotmail.com, mobilpay 45197.

................................................................................................

Zoom8, E-jolle, 29er, Feva og Laser i Skovshoved søndage kl. 11-15 Tilmelding her.

Bed om medlemskab af facebookgruppen Træningsfællesskab Nord

 .................................................................................................

Ællinger & Søulke & yngste optimister:

Onsdage kl. 17-18.30 i Skovlyskolens Svømmehal.

Vandleg, vandtilvænning og kæntringsøvelser. 

Bare mød op.

Svømmeundervisning for de 6-9 årige kræver tilmelding:

Tilmelding til svømmeundervisning

................................................................................................

FYSISK TRÆNING torsdag kl. 17-19 i YF. 

For alle kapsejlere, men hvis andre har lyst er de velkomne, der tages hensyn til alder.
Tilmelding sker via facebook, hvor vores 29-er træner Filip Hansen som læser idræt på KU laver et oplæg hver uge.  
Filip kan også hjælpe dig med at lægge en plan for egen fysisk træning i løbet af ugen.

Første gang torsdag d. 25. oktober.

....................................................................................

Diplomundervisning for optimister og tera-sejlere samt søulke foregår enten mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag. Der kommer direkte mail om disse tilbud som typisk omhandler sikkerhed, førstehjælp, rig en optimistjolle korrekt, vedligehold af din jolle, vigeregler & kapsejladsregler. 

De kører i forløb af 2-3 gange og der skiftes mellem ugedagene.

..............................................................................................................................

Navigation for juniorer

tirsdage kl. 17-19.45 - første gang 23. oktober. Du skal være fyldt 12 år for at deltage. 

Pris 700 kr. Tilmelding klik her.

......................................................................................................................

Trænerchef Ilene Eriksen, tel: 53385383, mail: ilene @ yachtklubben.dk


Følg med på klubbens facebookgrupper:
Yachtklubben Furesøen Ungdom - for alle
YF kølbåd - sejlere og trænere
Zoom8 træningsdagbog YF - sejlere og trænere
YFforældre - forældre og trænere, bruges til logistik
Talentcenter for 29er i Yachtklubben Furesøen - for alle
Alle grupper er lukkede - dvs. du skal være medlem af gruppen for at kunne se opslag etc.