Udskrevet: 2020-04-02 20:34:56

Havnen
Havnen varetager tilsyn og vedligehold (med medlemmernes hjælp) af bl.a. kran, mastekran, ophalervogn, bedding, haludlejning, bundrensningsmateriel, trykspuler, dykpumpe etc. Havnen har et tæt samarbejde med bådejerlauget, husudvalget samt Eugen.