Udskrevet: 2020-04-02 21:17:22

Furesø Nyt
Klubbens blad med nyt fra bestyrelse og udvalg, omtale af aktiviteter både før og efter, beretninger fra medlemmerne samt kalender. Bladet udkom tidligere 3-4 gange årligt.