<< Tilbage

   
   Klargør for print     E-mail Artikel
 
 
Koordineringsudvalg
Udvalget er det samlende led mellem de aktive ungdomsudvalg. Det består af en repræsentant fra hhv. opti, træning, yngling, jolle og bestyrelse. Udvalget samordner fælles aktiviteter, fordeler plads på klubbens område samt koordinerer hvilke aktiviterer, der har brug for trænerbåde, træningsgrej etc.
Udvalget bestyrer med andre ord YF Ungdom.