<< Tilbage

   
   Klargør for print     E-mail Artikel
 
 
Træning
Varetager i samarbejde med sejladsudvalgene og koordineringsudvalget træningen. Udvalget tilrettelægger træning, deltager i uddannelse af kommende trænere samt er ansvarlige for trænergrej samt trænerbåde. Udvalget består af gamle garvede kapsejlere samt ansatte og frivillige trænere. Udvalget bistår f.eks. seniorudvalg med udvikling af træning for voksne medlemmer.