<< Tilbage

   
   Klargør for print     E-mail Artikel
 
 
Sejlerskole

Skolen varetager undervisning af medlemmer til duelighedsprøve i sejlads. Skolens leder og lærere tilrettelægger undervisning i klubbens kølbåde og varetager også vedligehold af klubbens skolebåde. Skolens sæson starter typisk i februar/marts med klargøring af både, derefter kommer en sommersæson med undervisning på vandet efterfuldt af en vinter med navigationsundervisning 1 gang ugenligt. Den efterfølgende sommer bruges til at opnå rutine således at eleverne sidst på eftersommeren kan afslutte med eksamen. Skolen er statsanerkendt fra Søfartsstyrelsen. Sejlerskolen kan kontaktes på

                              skole (at) yachtklubben (dot) dk