<< Tilbage

   
   Klargør for print     E-mail Artikel
 
 
Optimist & Tera sejlads
Optimist- eller Tera-jolle sejlads, er en del af YF Ungdom´s tilbud, speciel rettet mod begyndere og fortsættere i alderen 8+ - 15 år..
Du kan kontakte trænerchef ilene Eriksen, tel. 53385383 hvis du har et barn, der gerne vil sejle.

I YF kan sejlerne gennem hele deres optimisttid låne klubjoller.
Jollerne bliver tildelt sejlerne efter anbefaling fra trænerudvalget, dvs. gamle joller til begyndere og nyeste joller til kapsejlere.
YF optimistflåde består af 25% ældre begynderjoller, 50% fortsætterjoller og 25% nye kapsejladsjoller.

Optimisterne i YF ledes af et UngdomsSejlerUdvalg, der består af forældre til de helt unge sejlere, som i samarbejde med blandt andre trænerne og bestyrelse varetager børnenes og de unges udviking som sejlere.

Herudover koordineres sejlernes og forældrenes vedligehold af joller, grej og trailere, vagtholdene, stævnedeltagelser, træningssamlinger, sejlerlejr, vinterundervisning mm.

For at finde det, du gerne vil sejle - gå til YF Ungdom
Eller se her for beskrivelse af holdene Hold beskrivelse


Sejlere og sejlerforældres klargøring af optimister i YF