<< Tilbage

   
   Klargør for print     E-mail Artikel
 
 
Bådejerlaug 

Bådejerlauget er et interessefællesskab for bådejere i YF. Laugets opgaver varetages af et udvalg, som er bindeleddet mellem bådejerne og bestyrelsen. Endvidere er der fokus på at skabe aktiviteter, som er et tilbud til bådejere, der ønsker at deltage i et mere aktivt klubliv i havnen og på søen. 

Traditionelt arrangerer bådejerlauget den årlige kapsejlads “Sjælland rundt indenom”.

Bådejerlauget vil gerne medvirke til at fremme videndeling blandt medlemmerne om praktiske spørgsmål forbundet med det at eje en båd. 

Bådejerlauget ser det endvidere som sin opgave at koordinere fælles forslag/holdninger til bestyrelsen.


Læs om det nye SNS reglement for sejlads på søen her.