<< Tilbage

   
   Klargør for print     E-mail Artikel
 
 
Furesø Nyt
Klubbens blad med nyt fra bestyrelse og udvalg, omtale af aktiviteter både før og efter, beretninger fra medlemmerne samt kalender. Bladet udkommer 3-4 gange årligt. Stof til bladet kan sendes til redaktøren via klubblad@yachtklubben.dk