<< Tilbage

   
   Klargør for print     E-mail Artikel
 
 
Bådpladser
 
Havnen har to bassiner, der omsluttes af tre bådebroer med i alt ca. 150 bådpladser, hvoraf nogle bruges til YF´s klubbåde. De øvrige pladser lejes ud til klubbens medlemmer til deres private både.

I sejlsæsonen giver sejlergaden plads for mange mindre sejljoller, som lejer en sommerplads i perioden fra 1. maj til 1. november. I tilknytning til sejlergaden er der tre jolleramper, som gør det enkelt at søsætte og optage jollerne. Om vinteren anvendes sejlergaden til opmagasinering af de både, som har helårsplads.

Sejlads med motor på Furesøen, herunder også el-drev, er underlagt Naturstyrelsens regler. Der kan gives tilladelse til hjælpemotor for større sejlbåde (længde max. 6 m). Hjælpemotoren må kun benyttes til bugsering i havnen og ved hjemsejlads i tilfældet af pludseligt opstået vindstille. Sejljoller kan i almindelighed ikke opnå hjælpemotortilladelse, idet disse kan padles i havn.

YF råder over 38 såkaldte "fulde" motortilladelser, som er beregnet til motorbåde. Nogle af dem er reserveret til klubbens motorbåde, men de øvrige stilles til rådighed for klubmed-lemmernes private motorbåde. Der er dog venteliste for dem, som ønsker en motortilladelse. Der kan i øjeblikket påregnes ca. 2 års ventetid.

 Alle bådpladser kan være besat, men som medlem kan man blive registreret på venteliste. Ønsker du at blive skrevet op til en bådplads skal du minimum betale kontingent som støttemedlem, hvor kontingentet er 265 kr. for seniorer pr. halvår. Læs mere om kontingenter her (link til http://yachtklubben.dk/viewer.php4?uniq_id=1010004)

Pladslejen for bådpladserne beregnes på basis af bådens areal, dvs. bådens længde x bredde. F.eks. koster en helårsplads for en Triss Magnum på 600x247 cm i sæson 2017-18 2.262 kr. pr. år, og for en Lynæs 14 på 465x188 cm 1.326 kr. En sommer-vandplads regnes for 2/3 af en helårsplads. Indskuddet for en bådplads til en kølbåd er 2.444 kr.

Henvendelse om plads i havnen, motortilladelse eller medlemsskab kan ske til havneplads(snabela)yachtklubben(punktum)dk