<< Tilbage

   
   Klargør for print     E-mail Artikel
 
 
Stativ og plads

VINTERPLADS

Du kan med en helårsplads sætte din båd på land for vinteren. Du skal selv sørge for mandskab, afstivning og afdækning af båden. Stativet må ikke rage ud over bådens bredde. Det er dit ansvar, at dit stativ er driftsikkert, også når det stormer, en væltet båd kan lave stor og dyr skade på nabobådene.

Vinterpladsen skal umiddelbart efter søsætningen og inden 15. maj ryddes. Det er dit ansvar som bådejer, at vinterpladsen ryddes for presenninger, stativer, klodser og andet affald. Stativerne anbringes i den indhegnede stativgård bag materielgården, klodser og presenninger hjemtages.

Stativer, bådvogne og trailere mm., som uden aftale med bestyrelsen henstår i sejlergaden efter 15. maj vil udløse opkrævning af et gebyr på 500 kr. for hver måned indtil materiellet er flyttet.

På forårets havnedag i maj vil evt. stativer, restmaterialer, grej etc. kunne risikere at blive flyttet/bortkørt. Dette vil ske uden nogen form for ansvar fra klubbens side. Husk at mærke dit grej med dit medlemsnummer sådan her: YFP xxx
Grej, som ikke er mærket, vil uden varsel blive fjernet.

Læs også bestyrelsens definitioner for bådstativer.