<< Tilbage

   
   Klargør for print     E-mail Artikel
 
 
Kraner
 

Havnen råder over en beddingsvogn, en udlæggerkran (1 ton) samt en mastekran, som gør det enkelt og billigt at søsætte / optage både.

 

 

I søsætningsperioden april til medio maj samt optagningsperioden oktober til medio november vil YF´s tilsynsførende være til stede på lørdage og søndage mellem kl. 10 og 14. Tilsynsførende sørger for nødvendig instruktion specielt for nye medlemmer. Søsætning og optagning af både, som tilhører ikke-medlemmer, kan undtagelsesvist finde sted, mod betaling af kranafgift.

 

Udenfor disse tider kan man naturligvis også benytte kranen, men her må man vige for andre aftalte aktiviteter. Stropper og donkraft befinder sig i hjørnet af hallen ved porten. Sidste mand sørger for at bringe grejet på plads i hallen samt aflåse kranen.

 

Kranen må maksimalt løfte 1000 kg på krogen eller 925 kg med åg. Den må hverken køres helt i top eller helt ned. Begge dele kan give driftsstop, som kun en tilkaldt montør kan afhjælpe.YF arrangerer fælles søsætning / optagning primært af de både, som er for tunge til kranen. Dette foregår med mobilkran og der betales en beskeden kranafgift. Søsætningen foregår sidste mandag i april og optagningen finder sted sidste mandag i oktober. Kun medlemmer (uden restance) kan benytte sig af denne ordning. Se billeder fra optagningen 2006 her !