<< Tilbage

   
   Klargør for print     E-mail Artikel
 
 
Triton
Triton - klubbens store dommerbåd

I foråret 1977 blev Triton foræret til YF, med de rettigheder og pligter som deraf følger. Båden er doneret til anvendelse til dommerskib samt til sociale arrangementer.

Triton er ca. 50 år gammel og ligner dronningens chalup - men er ca. 4 meter kortere. Den er udstyret med en Volvo Penta MB 10 A 2-cyl. 4-takts motor på 15hk.

Triton har i alle årene været vedligeholdt af forskellige klubmedlemmer som udgør Tritons bådehold. Desuden findes der en støtteforening for Triton, som hvert år indsamler en lille sum penge til brug for særlig vedligeholdelse af båden.

Der kan til gavn for støtteforeningen og efter aftale med et klubmedlem der vil agere fører, sejles ture med andre klubmedlemmer og deres gæster, f.eks. i form af indledning til en fødselsdag eller lign.

Reglerne for at sejle i Triton er som følger:

Medlemmer af bådeholdet kan som aflad for de utrolig mange timers arbejde sejle frit i båden - dog betaler de selv benzinen.

Andre medlemmer kan tage kørekort til Triton:
Mindst 10 timers sejlads i al slags vejr, herunder de nødvendige manøvrer i egen og fremmed havn. Herudover skal man gennemgå et minimums-check-up kursus inden man sejler ud - samt et afrigningskursus. Derefter kan man aflægge prøve. Sejladstimer og prøve aftales med een fra bådholdet.

For at bibeholde status som fører af Triton skal man sejle mindst 2 gange pr. sæson og skal iøvrigt sørge for at overholde de regler, der er før og efter sejlads. Tidligere førere der ikke har sejlet nogle år, kan ved en enkelt gennemgang af båden for opdatering igen optages på listen over førere.

Sejladsreglementet og reglerne for sejlads på Furesøen skal ligeledes overholdes. Bådholdet kan til enhver tid indstille til bestyrelsen at et klubmedlem mister sin rettighed til at sejle Triton.