<< Tilbage

   
   Klargør for print     E-mail Artikel
 
 
Anløbssteder
Rundt omkring på søen er der forskellige muligheder for at søge ind til søbredden. Nogle er måske mere velegnede end andre. Læs om dem nedenfor. Numre refererer til kortet (klik på det for større udgave). 


Klik her for billedgalleri med fotos fra anløbsstederne.


1. Yachtklubben Furesøen er et indlysende anløbssted for alle bådtyper.

2. Luknam broen på styrbord ved indsejlingen til Lille Kalv. Kølbåde anbefales at anløbe med stævnen ind til brohoved. Vær opmærksom på eventuelle stolper i vandet lige udenfor brohoved. Agterfortøjning med hækanker.

3. Ved Furesøparkens sydlige hjørne er der en mindre anløbsbro, som anvendes af spejderne til deres kanoer. Her kan det godt lade sig gøre at afsætte/opsamle passagerer for bådtyper, som ikke stikker mere end ca. 60 cm. Stedet egner sig ikke til fortøjning/ophold af længere varighed.

4. Frederiksdal er et yndet udflugtsmål dog desværre kun for motorbåde på grund af Hjortholmbroen i starten af kanalen. Det kan godt være lidt af en udfordring især på lørdage og søndage, hvor der er en intens trafik af udlejningsfartøjer. Desuden færdes Bådfarten i området og denne skal respekteres.

5. Kolle Kolle er et rigtigt udflugtsmål. Husk at Bådfarten anløber brohovedet, så fortøjning af båden skal ske indenfor; langs broen.

6. Farum Sejlklub kan anløbes på det store brohoved. Husk at Bådfarten også anløber Farum. Lidt syd for Farum Sejlklub har SNS et havneanlæg i forbindelse med Naturskolen. Dette anlæg anvendes også ved losning af fisk under miljøprojektet.

7. Birkerød Sejlklub kan også anløbes når man tager sig i agt for Bådfarten.

8. Holte Havn i Vejlesø er et attraktivt mål, når der skal provianteres mm. Vejlesø er dog kun tilgængelig for både uden mast da frihøjden under Dronninggaards Allé er ret begrænset.


YF – Bådejerlauget / PBJ