<< Tilbage

   
 
 

Af faste stævner på Furesøen kan nævnes:

 

Sjælland rundt inden om

Bådtyper: Kølbåde (inklusive YF's klubbåde) 

Skippermøde typisk kl. 10. Klubben byder på kaffe og morgenmad. 
Der sejles efter et handikapsystem, hvor langsomste båd starter først. I teorien betyder handikapsystemet, at alle både skulle nå i mål samtidig. Starten går ud for YF, og banen er markeret ved bøjer ved Farum, Kollekolle og Frederiksdal Fribad.Præmieudling finder sted i forbindelse med frokost på kajen, hvor man selv medbringer maden. 

Tilmeldingsgebyret pr. båd er kr. 30-40. Der vil ikke skulle forhåndstilmeldes, så man kan bare møde op. Da startproceduren er enkel og banen består af lange strækninger mellem mærkerne, kan alle være med. 

Carsten Schmidt & Peter Salskov

Se billeder fra tidligere forårsstævner

Se billeder fra tidligere Sjælland rundt

  


 

 

Furesømesterskab   #

 


Sejles i september. Se nærmere herom i aktivitetskalenderen ! 
Furesøkoppen (nedlagt social sejlads)


Kun Ynglinge-klassen kan deltage. Sejladsen foregår i oktober over 2 dage, med 3 sejladser - lørdag en forhindringssejlads med poster, dernæst en middag med bar"sejlads" og om søndagen en almindelig 3-kant bane. Sejladsen egner sig ikke for meget unge juniorer.

 


  

Toddish Cup


Årets sidste kapsejlads for alle bådtyper. Afholdes normalt samme dag som standernedhalingen. (Arrangør søges til denne sejlads)
 Torsdagsmatch (søndagsmatch), se andetsteds 

 

 

 

 


  

 

De nøjagtige tidspunkter for de ovennævnte sejladser kan findes i YF´s aktivitetskalender.