<< Tilbage

   
 
 
Seniorsejlads fra maj til september fra 18.30 til solnedgang.

Et åbent tilbud til alle medlemmer - ikke medlemmer kan få "en prøvetur"

Tirsdag aften kl. 18.30 er der sejlads for seniorer i klubbens Ynglinge og Solinge. Hvis du foretrækker din egen båd kan du alligevel deltage i fællsskabet, måske med et par gaster fra seniorkredsen.

Tilmelding er ikke nødvendig

Vi sejler kl. 18.30 og mødes gerne lidt før. Vi aftaler på dagen, hvem der sejler i hvilke både. Som udgangspunkt har vi ikke "faste pladser", men sammensætter bådhold på tværs af de fremmødte.

Klubbens seniorudvalg  vil løbende stå for diverse arrangementer i forbindelse med tirsdagssejladserne.

Første gang tirsdag efter standerhejsningen.

Mød op i skolestuen og vær med.

Efter sejlads er der kaffe og te med brød til. Brødtjansen går på skift mellem de deltagende sejlere.

Tirsdagssejlads-indkøb  

Desuden er der kapsejlads hver torsdag og forskellige andre sejladser og sociale arrangementer, kig i kalender.........

Seniorsejlerne har også fået deres egen mail - skriv til tirsdagssejlads@yachtklubben.dk.Hvis du aldrig har sejlet, har du måske brug for at gå på sejlerskole  se nærmere under sejlerskole på hjemmesiden eller kontakt til sejlerskolen kan ske på:

                                                   skole@yachtklubben.dk