<< Tilbage

   
 
 
Hvordan griber jeg det an ....

Guide 1 - Deltagelese i kapsejladser

Hvilke kapsejladser! Relevante kapsejladser annonceres på YF''s hjemmeside, nærmere betegnet Ungdomskalenderen, hvor kapsejladserne er markeret med A+B-kapsejladser og B+C-kapsejladser. Men snak med trænerne og andre sejlere/forældre i tvivlstilfælde.

Hvordan tilmelder man sig en kapsejlads! Oplysning om den enkelte kapsejlads findes på de arrangerende sejlklubbers hjemmesider, hvor også tilmelding foregår; bemærk at der som oftest er en tilmeldingfrist.

Kan man tage klubbens joller med til kapsejladser! De sejlere, for hvem det er aktuelt at tage til kapsejladser, vil som udgangspunkt råde over en af klubbens kapsejladsjoller. Deler man imidlertid jolle med en anden sejler, påhviler det den enkelte sejler/sejlerens forældre at koordinere kapsejladsdeltagelsen med den anden sejler/sejlerens forældre. Men ellers går man blot ind på klubbens hjemmeside under "Lån af båd", og noterer sejlerens navn, hvilke stævne der er tale om samt udlånsperioden.

Hvad skal man have med! 1) Jollen med presenning (check tovværk, opdriftsposer, øsekar mm. hjemmefra), 2) Ror+sværd i pose, 3) Rig i pose samt vindpil og mastesikring (rul sejlet pænt sammen om bommen, og sørg for at det ikke bliver krøllet eller mast unødigt under transporten), og 4) Jollevogn.

Hvordan får man jollen frem! Den enkelte sejler/sejlerens forældre er selv ansvarlig for at bringe jollen frem til og tilbage fra kapsejladser. Klubben har to trailere til transport af optimistjoller, som kan anvendes, hvis flere sejlere skal afsted til samme kapsejlads.

Hvad skal man gøre, når man kommer frem! Kom i god tid. I programmet vil der som regel være angivet enten et tidspunkt for skippermøde eller et tidspunkt for første start eller begge ting. Men inden skippermødet skal sejleren have tilmeldt sig på Bureauet, hvor bane og sejlladsbestemmelser udleveres,have klargjort sin jolle, have klædt om samt have pakket noget at drikke og spise (gerne i en vandtæt pose) i jollen. Sørg også for at komme hurtigt på vandet efter skippermødet; der kan være langt ud til startlinien!

Hvad sker der under sejladserne! Ved sejlernes første stævner er det rart for sejleren at vide, at far eller mor står inde på havnen. Sejleren kan blive træt, vejret kan blive for hårdt eller motivationen kan svigte, og sejleren kan komme ind i "utide"; så er det vigtigt, at der bliver taget godt imod sejleren, så det ikke bliver et definitivt stop for kapsejlads. Bliv også til præmieoverrækkelsen for stævnets skyld, men også for at give sejlerne mulighed for at få snakket med sejlere fra andre klubber; sejlerfællesskabet på tværs af klubberne er guld værd.

Er der noget man skal huske efter stævnet! Efter hjemkomsten til YF afmeldes udlånet via hjemmeside. Og har det været en god dag, så er et billede og 20 linier altid velkomne på hjemmesiden. Ved eventuelle skader på grejet kontaktes Koordineringsudvalget, med hvem det aftales hvordan og af hvem skaden udbedres.

 Mads, DEN 8026 i Egå