<< Tilbage

   
 
 

Hvilket hold passer til dig?
Tilbage til YF ungdom her
Tilbage til Optimistsejlads for begyndere her

Her kan du finde frem til det hold, der passer til dig. 

Hvis du vil starte på et hold skal du altid først kontakte. 

 

Ællingehold - for de 6-8 årige

 

Aktiviteter på Ællingeholdet:

Sikkerhed på vand, ved vand og i forhold til dagens vejr.

Leg på land og vand (balance, ro, svømme, spille bold osv....)

Ture med motorbåd på søen eller til broer rundt omkring på søen.

Kajaklege, primært i havnen.

Vand og natur opdagelser (dyr, fisk, insekter i området).

Vind og vejr - introduktion til hvordan man "læser" vejr og vind.

Ved godt vejr - sejlads i større sejlbåd med trænere ombord

Kajak og jolle sejlads i godt vejr. Her sejler de ofte lidt på tur og snuser til en jolle. De ældste ællinger (8 år) får her lidt mere ansvar - kan f.eks. være dem, der styrer en jolle med en lidt yngre ælling som gast.

 

I Ællingens juniorkontingent er der træning, lån af tørdragt, lån af redningsvest, lån af kajak og andet grej samt svømmehal om vinteren.  

Ællingerne skal selv have vådsko eller gummistøvler (ikke dyre - de har det med at synke). 

Alle aktiviteter er læring ved leg princippet....

Hent folder om ællinge og søulke-hold her...  

Hent pakkeliste 

Hent forældrevejledning

Hent målsætning

 
Søulke - Hold for de ældste ællinger (8-9 år). Aktiviteterne på Søulke-holdet er primært som hos ællinger, men da de er lidt ældre får de lidt mere ansvar og udfordringer.
I Søulkens juniorkontingent er der træning, lån af tørdragt, lån af redningsvest, lån af kajak/jolle og andet grej samt svømmehal om vinteren. 
De skal selv have vådsko eller gummistøvler (ikke dyre - de har det med at synke). 

Minihold - optimistsejlads for begyndere fra 9 år: 


Miniholdet hygger i havnen efter sejlads...


Alle vores begyndere starter på minihold. 

Holdet er på 3-5 sejlere, som undervises i de grundlæggende ting.

Vi har minihold hverdagsaftener kl. 16.30 – 20.00.
Du skal være min.9 år. 

På miniholdet lærer du:
Sikkerhed, brug af redningsvest og passende påklædning.
Gøre jollen klar til sejlads.
Sætte jollen i vandet og komme rigtig væk fra broen.
Hvordan du får jollen til at sejle i forskellige retninger.
Hvordan du får jollen tilbage til broen og standset.
Tage jollen op og rigge den af.
Efter miniholdet kan du fortsætte på Diplomhold.
I miniholdets juniorkontingent er der træning, lån af redningsvest, lån af hjelm og jolle samt svømmehal om vinteren. 
 KLIK her for vejledning om påklædning.

 

Hent folder om minihold her...


Familiehold:

Vi tilbyder familiesejlads for børn og voksne på hverdagsaftener. 

Holdet sejler kølbåd og vi sørger for en erfaren sejler ombord.

Der kan være 2-5 personer på et familiehold og det kan godt være bedsteforældre og barnebarn.

Hent folder her...

Se vores fotostory om optimistsejlads her


Kapsejladstræning for optimister:

Kapsejlere på vej rundt om topmærke

Dette hold består primært af A+B-optimister samt dygtige C-sejlere. 

Sejlerne på dette hold træner trim, teknik og taktik 2 gange om ugen, mandag & onsdag.

I weekenden deltager de ofte i kapsejladser eller træningslejre udenfor Furesøen. 

De fleste af dem sejler også om vinteren, hvor vi samarbejder med andre klubber, således alle områdets kapsejlere træner sammen i vinterperioden.

I juniorkontingentet er der træning, svømmehal om vinteren samt lån af kapejladsjolle med træningssejl. Du skal selv have personligt udstyr samt kapsejladssejl. Desuden betales separat for lejre, stævner og vintertræning. 

KLIK her for vejledning om påklædning.

 


Tur, trim, træning, sjov og leg - optimistsejlads for C- & Tera-sejlere:

Klar til dagens træning...
Disse hold består af C-optimister der sejler hhv. mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag.
Sejlerne på disse hold sejler på tur, leger på vandet og indimellem har de introduktion til kapsejlads på begynderniveau.
De mest øvede af sejlerne deltager i kapsejladser og
 tager med på lejre og kapsejladser udenfor Furesøen.

I kontingentet er der træning, svømmehal om vinteren samt lån af optimist/tera jolle med træningssejl. Du skal selv have personligt udstyr og betaler ekstra for lejre og andre aktiviteter. KLIK her for vejledning om påklædning.

 

Zoom8 - ungdomsjolle efter optimisten:

Her ses Zoom8 sejlere på kryds

Sejlerne træner 2 gange om ugen med trim, taktik, teknik, kapsejlads etc. 

I sæsonen 2012 træner de tirsdag og torsdag kl. 16.30-20.00.

Alle sejler kapsejlads og deltager i træningslejre udenfor Furesøen. 

I vinterperioden samarbejder vi med andre klubber og skaber fællestræning for disse sejlere.

Vi har 9 klubjoller og 4-5 privatejede joller - gruppen er pt. på 14 sejlere i alderen 13-16 år.

I juniorkontingentet er der træning samt lån af jolle med træningssejl. Du skal selv have personligt udstyr og betale for vintertræning og lejre. KLIK her for vejledning om påklædning.


E-jolle og Laser jolle

Vi har træning for e-jolle og Laser-jolle - men ingen klubjoller. Sejlerne køber selv joller og YF sørger for træningen, som pt. foregår tirsdag og torsdag i sommersæsonen og i weekenderne i vintersæsonen.


 

29er - 2-mands ungdomsjolle efter optimist og Zoom8:


Trapez for gasten og meget levende jolle.

Der trænes mandag og onsdag fra 16.30-20.30.

Kræver god teknik og god kommunikation mellem gast og rorsmand.

Vi har 11 klubjoller og et par privatjoller.

En god stor gruppe i alderen 15-20 år, som deltager seriøst i træning og kapsejlads både på Furesøen og udenfor søen. Fælles træning med andre klubber - også om vinteren.

I juniorkontingentet er der træning samt lån af jolle med træningssejl. Du skal selv have personligt udstyr og betale for vintertræning og andre aktiviteter.

 


Open 5.70 sportskølbåd - for juniorer (min. 12 år):


Sejlerne sejler sammen med 2-3 andre i en kølbåd med forsejl, storsejl og spiler på. 

De træner grundlæggende sejlads. 

I løbet af en sommersæson er der mulighed for at gå til prøver og få et diplom.
Dette hold har også mange sociale træningsdage, hvor der er focus på at have det sjovt og hyggeligt på vandet.
De mest erfarne kan deltage i torsdagsmatchen på søen.

I juniorkontingentet er der træning samt lån af båd med træningssejl. Du skal selv have personligt udstyr og betale for andre aktiviteter.  KLIK her for vejledning om påklædning.

 


Tilbage til YF ungdom her