<< Tilbage

   
 
 
Open 5.70 sejlads for juniorer
Tilbage til YF ungdom her
Open 5.70 er en sportskølbåd for 3-4 personer og sejles af både juniorer og seniorer. I YF har juniorerne deres faste sejldag onsdage kl. 16.30-21.00.

Der trænes fra begynder til let kapsejladsniveau og med focus på basis sømandskab.

Sejlerne på holdet er  fra 12-18 år og har et godt og hyggeligt samarbejde omkring sejlads og vedligehold af bådene.
Der er 2 trænere, Christian Selch og Frederik Schöller.
Hele holdet arbejder sammen på kryds og tværs af alder og færdigheder.

I løbet af deres sejlerliv kan sejlerne aflægge prøve som hhv. rorsmand, midtergast og forgast.
For de mest øvede sejlere er der mulighed for at tage Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis.

Open 5.70 sejlerne tager med på årets sejlerlejr på Roskilde Fjord i sommerferien og har enkelte weekendlejre i sejlsæsonen - efter deres eget ønske og engagement.

Om vinteren er der f.eks. grej-klargøring, julefrokost, klatreture og duelighedsundervisning.
Tilbage til YF ungdom her