<< Tilbage

   
 
 
Yachtklubben Furesøen
Sejlerskolen 2016 

 Velkommen  til Yachtklubbens sejlerskole Klik på emnerne eller mail til skole@yachtklubben.dk hvis du vil vide mere.

 

·         Om skolesejlads ved Yachtklubben Furesøen – Praktisk del til dulighedsbeviset

·         Om undervisning til teoretisk del til dulighedsbeviset

·         Det skal du kunne for at få dulighedsbeviset

·    Sejladsreglement - Vedrør sejlads i klubbens både

·    Info til alle bruger af Skolebådene

·         Søløven

·         Manøvrer skitser

.   Link til DS "Lær sejladsteknikkerne" korte film om praktisk sejlads