<< Tilbage

   
 
 

Lær at sejle sejlbåd

Hvis du vil lære at sejle en sejlbåd trygt - under alle forhold - er det en god idé at tage et sejladskursus og et duelighedsbevis i Yachtklubben Furesøen.  Klubben afholder kurser i praktisk sejlads og har et samarbejde med FOF, som gennem vinteren afholder navigationskurser i klubbens skolestue.

Hvis du ønsker at få et duelighedsbevis skal du bestå både en teoretisk og en praktisk eksamen. Prøverne kan aflægges helt uafhængigt af hinanden.

Den praktiske del af kurset er delt op i to sæsoner. Det er en god ide at tage teorien på et vinterkursus imellem de to praktiske dele.

Klargøring og afrigning af både

Inden de praktiske sejladser starter omkring 1. maj lærer du, hvordan man klargør en sejlbåd. Du møder på havnen 3 til 4 dage i marts/april og deltager i vedligehold, klargøring og maling/rigning af båd, sejl, master og tilbehør.

Når sejlsæsonen er slut, deltager du naturligvis også i afrigning af bådene. Her lærer du hvordan man får masten taget af, klargjort båden til vinteren og stuvet grejet forsvarligt væk.

Livet på søen

Du sejler en fast aften om ugen, på et fast hold med den samme instruktør i en af klubbens tre Lynæs 18.

Skulle du være forhindret på en af dine faste aftener er du velkommen til at prøve, om der er plads på et af de andre hold.

Bådtypen, som er en meget stabil langkølet sejlbåd har dannet grundstammen i Yachtklubbens sejlerskole i mange år.

1. sæson.

Her lærer du at sætte sejl og styre båden sikkert ind og ud af havn uden brug af motor. Du lærer at rigge båden til, lægge til kaj, lave mand over bord manøvrer, de vigtigste vigeregler og meget andet godt. Alt sammen nyttige ting, som gør at du – og andre søfarende – kan færdes trygt og sikkert til søs.

Sikkerheden til søs afhænger bl.a. af, at alle kender reglerne – og ved hvad der skal gøres, når to både nærmer sig hinanden.

2. sæson

Det andet år på sejlerskolen ligner det første år, men med udvidet pensum.

Du får du lejlighed til at prøve klubbens Solinge og Ynglinge, som begge er hurtige kortkølede sejlbåde, der har været på det olympiske program. Du er på vandet i maj, juni, august og september - i alt ca. 12 - 14 gange hver sæson.

Når du kommer til den praktiske prøve, som du aflægger overfor en censor, der er autoriseret af Søfartsstyrelsen, efter 2. års sejladserne, kan du trygt tage på vandet, klare dig sikkert under alle forhold i indre danske farvande, sejle ind og ud af havne for sejl, lave mand over bord manøvrer og meget mere. Med andre ord - du har lært at sejle en sejlbåd trygt, kender de mest almindelige udtryk, har styr på hvilke sejl du skal bruge – og kender de vigtigste søvejsregler. Yderligere ved du en masse om bådens og det personlige sikkerhedsudstyr, som er en del af det, at kunne færdes sikkert på havet.

Vi sejler efter Søfartsstyrelsens og Dansk Sejlunions regler og anbefalinger begge år.

 

Frigivelse af elever

På et tidspunkt når instruktøren vurderer, at du kan sejle båden forsvarligt bliver du frigivet, hvilket betyder at du må sejle i klubbens både uden instruktør under særlige vilkår. Din instruktør vil oplyse dig nærmere om reglerne. Det er en god ide, hvis elever finder sammen og sejler uden for skoletiden således at der opnås større rutine i at føre sejlbåd. Især mange timer på vandet afspejler ens kunnen, når sejlerskolen er overstået.

Kendskab til motorbåd

Du vil inden du skal til eksamen blive undervist i, hvordan klubbens motorbåd Søløven fungerer. Søløven er en del af klubbens redningsberedskab og ligger klar i havnen incl. startnøgle. Det er væsentligt, at så mange af klubbens medlemmer som muligt er i stand til at sejle denne båd.