Vi har som bekendt indkaldt til generalforsamling den 14. april 2021. Set i lyset af den nuværende nedlukning af samfundet på grund af corona-situationen, ser vi os dog nødsaget til at udskyde Yachtklubben Furesøens generalforsamling til et senere tidspunkt, hvor der er bedre styr på corona-pandemien.

På det tidspunkt agter vi at indkalde til en ny generalforsamling med 14 dages varsel.

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes senest den 15. april 2021 og indkaldes med 8 ugers varsel. Men der foreligger en alvorlig situation som indebærer, at sådanne frister kan tilsidesættes.

Vi vil udsende Yachtklubben Furesøens regnskab og årsberetning snarest, hvorimod det øvrige materiale til generalforsamlingen udsendes i henhold tl vedtægterne, altså 8 dage før en kommende generalforsamling.

Pas godt på jer selv og hinanden i mellemtiden.

På bestyrelsens vegne,

Karsten Hartmann Sørensen

Nyheder

Loading