Bådejerlaug


Bådejerlauget er et interessefællesskab for bådejere i YF. Laugets opgaver varetages af et udvalg, som er bindeleddet mellem bådejere og bestyrelsen. Udvalget udfører/koordinerer nogle løbende opgaver og har desuden fokus på at arrangere aktiviteter for bådejere, der ønsker at deltage i et mere aktivt klubliv i havnen og på søen. Udvalget nedsættes af bestyrelsen.

Bådejerlauget vil gerne medvirke til at fremme videndeling blandt medlemmerne om praktiske spørgsmål forbundet med det at eje en båd – uanset om det er en motor- eller sejlbåd. 

Bådejerlauget ser det desuden som sin opgave at koordinere fælles forslag/holdninger til bestyrelsen. 


Nyheder

Instagram

Loading