Bådejerlaug

Bådejerlauget er et interessefællesskab for bådejere i YF. Laugets opgaver varetages af et udvalg, som er bindeleddet mellem bådejere og bestyrelsen. Udvalget udfører/koordinerer nogle løbende opgaver og har desuden fokus på at arrangere aktiviteter for bådejere, der ønsker at deltage i et mere aktivt klubliv i havnen og på søen. Udvalget nedsættes af bestyrelsen.

Bådejerlauget vil gerne medvirke til at fremme videndeling blandt medlemmerne om praktiske spørgsmål forbundet med det at eje en båd – uanset om det er en motor- eller sejlbåd. 

Bådejerlauget ser det desuden som sin opgave at koordinere fælles forslag/holdninger til bestyrelsen. 

.

 

 

 Aktiviteter

Fælles bådeoptagelse/søsætning: En vognmand med kran og erfaring i håndtering af både assisterer med hurtig og sikker optagelse og søsætning af både. Det finder normalt sted sidste mandag i henholdsvis april og oktober – der udsendes praktisk information i god tid. 

Mastekran: Kranen kan benyttes af alle medlemmer – der findes en vejledning i hvordan du kan gøre det her. Har du behov for rådgivning eller er mastekranen ikke funktionsdygtig, kan du kontakte udvalget.

Havnedag for bådejere: Målet er dels at holde pladsen fra kranen og vest på ren og pæn og dels at hygge sig sammen. Der kan også være andre opgaver som f.eks. vedligeholdelse af bådebroer og mastekran. Havnedagen afholdes normalt en lørdag medio maj, når bådene er kommet i vandet. Invitation udsendes.

Sjælland rundt – indenom: En traditionsrig kapsejlads for klubbens såvel private både som klubbåde, hvor ruten følger kysten søen rundt. Der sejles efter handicap (lystal), hvor den langsomste båd starter først – og hvor alle både teoretisk skulle være i mål samtidig. Efter sejladsen inviteres til at man spiser sin medbragte mad sammen og der vinderne hyldes. Sejladsen finder normalt sted en søndag medio juni – invitation udsendes.

Bådejerlaugsmøde: Formålet dels at orientere om aktiviteterne i regi af bådejerlauget og dels at identificere nye ideer og forslag, der kan udføres i bådejerlaugets eget regi eller kan forelægges for bestyrelsen. Mødet afholdes normalt en lørdag formiddag i maj måned – invitation udsendes.

Bådejerlaugets fælles skab: Skab nr. 709, er mærket Ejerlaug indeholder forskelligt udstyr som frit kan anvendes af medlemmerne (låst med klubnøgle) – CE stik, el-tromle, vandslange og højtryksrenser. Desuden er der en typisk en del båd-fittings, der kan tages efter behov – du opfordres tilsvarende til at lægge fittings mv, du ikke længere selv kan anvende, i skabet til andres brug.

Kontakt:

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller forslag.

Carsten Schmidt 41604348 (formand)

Vagn Skaarup Christensen 30329001

Hans Jørgen Sønderskov 22688688.

Du kan også kontakte os på: baadejerlaug@yachtklubben.dk

 


Nyheder

Instagram

Loading