Info til forældre


I det følgende kan du finder masse relevant  information til dig som forældre til et barn der sejler i ungdomsafdelingen i YF.  
Her finder du praktisk information, og forventninger til dig som forældre.
  

Om YF Ungdom

YF UNGDOM fungerer ved at ansatte og forældre koordinerer og planlægger.
Arbejdet er placeret i 2 udvalg:

 1. Træner-udvalget er den lønnede  administrative trænerchef og vores lønnede trænere.
 2. YF Ungdom Foreældreråd (I daglig tale kaldet YFUF), som er forældre fra de forskellige klasser samt trænerchef.

2024 YFU forældreudvalg:
Trænerchef Mathias Schnack
 Kun Marhadi - Zoom, Optimist og Ælling
 Anders Iskov Køie - Tera
Hans Henrik Glahn - ælling
Søren Bak-Andersen - ælling
samt holdledere:
Peter Thorseng - Tera
Teunis Jansen - Zoom
Sofus Pedersen - Optimist  
Skriv til hele forældreudvalget på mail Forældreudvalg

Begge udvalg planlægger og koordinerer sæson-forløb og aktiviteter i et samarbejde.
Vedligehold, kørsel, følgebåd til stævner etc. klares ved frivilligt forældre engagement.

Så er der bare pligtarbejdet tilbage – det er det vi kalder Sikkerheds-og havnevagten (se længere nede). 

Vejledninger, regler, lån af jolle osv... Klik her for download 
 

 Forsikring

Medlemmer er under sejlads i klubbens både dækket af YF´s ansvars- og kaskoforsikring. Det vil sige, at der er dækning for skader dit barn laver på andre eller på klubbens materiel. HUSK du selv skal sørge for en ulykkesforsikring, som dækker dit barn. Som frivillig forælder er du dækket af vores ansvars- og kaskoforsikring, når du hjælper til
  
 

 Parkering

Parkering og kørsel på pladsen/havnen er FORBUDT på hverdage mellem kl. 16 og 21. Mellem kl. 16 og 21 må man parkere oppe ved Jægerhuset. Dårlig sikkerhed = kørende og parkerede biler + børn, der skal bæres sejl, ror/sværd, joller osv. frem og tilbage i samme område. Hvis du skal ned med mad, så vent til sejlerne er på vandet. Der må overhovedet ikke parkeres på området foran klubhuset (fredningsbestemmelse).
  
  

 Træningen

Træningen sker så vidt muligt på samme ugedag/e og med fast træner. Alle hold har en holdliste med navne, telefonnumre og mailadresser samt en fast fælles mailadresse. HOLD-listen udsendes til alle forældre på mail. Vi lægger ingen oplysninger ud på nettet om vores sejlere.

Vi forventer, at dit barn møder op hver gang. Det er træneren, der bestemmer og passer på dit barn, mens der er træning. Vi træner uanset vejret - storm klarer vi med passende sejlføring/aktiviteter på land, vindstille med teori, badning og kæntringsøvelser.

Kl. 16.30 rigger du til og klæder om (Minihold starter oftest med skippermøde).

Kl. 17 er der ”skippermøde” – og så skal du ud at sejle.

Kl. 19.30 (20.00) er der skippermøde og spisning, derefter afrigning og omklædning. Efter skippermødet er der madordning for sejlere, trænere og forældre, der har vagt.

  
 

 Sikkerheds- og mad ordning

Sikkerhedsvagten er en fast del af din opgave som forælder til en sejler i YF Ungdom. Den passe af forældrene til sejlerne på et hold. Der kan evt. samarbejdes mellem flere hold om at løse ordningen. På holdlisten kan du se hvornår du har vagter. 

For at give dit barn den bedste træning har vi lavet en vagt-ordning, så der altid er 2 forældre på havnen under træning. Det er vigtigt for sikkerheden, at vagten er på havnen, mens træningen foregår - det er vagten, der skal tage affære, hvis en ulykke opstår. Samtidig er vagten også ansvarlig for madordningen. 

Her kan du se en guide til sikkerhedsvagten. 

  
 

 Holdleder

Til hver gruppe af sejlere findes en holdleder – typisk en forælder der har lyst til at lægge noget fritid i klubben. Se på holdlisten hvem der er holdleder for din sejler. Holdlederen kan hjælpe med udskiftning af grej på jollen, sociale aktiviteter og svare på mange af dine 1000 spørgsmål.

Spørgsmål der vedr. træning kan også sendes til trænerchef Ilene Eriksen – ilene@yachtklubben.dk

På hjemmesiden kan du altid finde kalenderen for året – der er oplistet alle træningsdage samt de mest relevante kapsejladser og træningslejre. 

  
 

 Jollen

Du kan som jollesejler i YF, låne en jolle. Det er forældre og barnets ansvar at vedligeholde jollen, grejet sørger YF for. Jollen må tages med til lejre og stævner, både i Danmark og i udlandet. Hvis man er så uheldig at jollen bliver skadet, mens den er væk fra klubben, skal du sende en mail til forsikring@yachtklubben.dk og beskrive, hvad der er sket.

I trænerlokalet står der en mappe med klassebeviser og forsikringspapirer på jollerne. Klassebeviset indeholder også et certifikatnummer, som tit efterspørges ved kapsejladser. HUSK – tag kopi af papirerne og lad originalerne blive i klubben. 

  
 

 Gummebåde

Gummi-både også kaldet RIB's er Dit barns faste holdepunkt ude på vandet. Det er fra gummibåden, træneren giver dit barn hjælp og træning ude på vandet.

Trænerbådene i YF UNGDOM kan bruges både af trænerne og af forældrene i forbindelse med kapsejlads og træningslejre. Man skal have et speedbådskørekort eller duelighedsbevis for at sejle i klubbens gummibåde. Hvis du skal hjælpe til, må du gerne forinden tale med ”rutinerede” sejlerforældre eller dit barn´s træner om brugen af bådene. Under træning må der ikke være forældre i bådene.

PAS GODT PÅ DEM – DE ER STJERNEDYRE I DRIFT. 

  
  

 Trailer

 YF UNGDOM har både trailere til transport af gummibåde samt til flere optimistjoller på een gang. Desuden trailere til zoom8, 29er og 570'er . Hvis du skal køre for klubben skal du have en kopi af trailerens registreringsattest med og meget gerne en introduktion af en ”gammel” forælder.

Skal du til udlandet gælder der helt særlige regler, som du bør vende med en ”gammel” forælder. Registreringsattest kan findes i kopi i en mappe på kontoret eller kan fåes som pdf ved at sende en mail til ilene@yachtklubben.dk....(ligger også som fil på facebookgruppen) Det er din bil´s ansvarsforsikring, der dækker ved evt. uheld. Klubbens forsikring dækker vores grej, men ikke skade på anden ”mand”

  
 

Ordliste til forældre som hjælp mod indforståethed...............

 

 • Sikkerheds-og havnevagt = Dagens vigtigste forældre, der tager sig af sikkerhed og mad.
 • Ællinger og Søulke = YF yngste "sejlere" - 6-8/9 år.
 • Minihold = YF´s begynderhold for 9-10 årige.
 • Diplomhold = C-optimister = en sejler, der er uerfaren og forholdsvis nystartet
 • Kapsejladshold = A, B og C-optimister der elsker udfordringen ved kapsejlads.
 • B-opti = en sejler, der er placeret i bedste 3die del i 3 kapsejladser rykker op fra C-opti
 • A-opti = en sejler, der er placeret i bedste 3die del i 3 kapsejladser rykker op fra B-opti
 • Familiehold = tilbud om sejlads i kølbåd 1 gang per uge med en træner ombord.
 • Tørdragt = bæres udenpå almindeligt tøj (svedundertøj) – holder sejleren tør.
 • Jollestøvler = Tætsiddende neoprenstøvler om sommeren og 2 numre for store resten af året).
 • Jollevest = en svømmevest uden krave, som kan holde sejleren flydende.
 • Sejlerhandsker = handsker med slidstærkt materiale, der forhindrer gnavesår
 • BS = Birkerød Sejlklub
 • FAS = Farum Sejlklub
 • Forsikringsbevis = skal bruges til dokumentation, når man deltager i stævner.
 • Følgebåd = en motorbåd som følger med joller som sikkerhed ved stævner/træning.
 • Hængestrop = til at sætte fødderne under, så man kan bruge sin vægt ud over kanten af jollen
 • JGP = JuniorGrandPrix - en række stævner, som er sponseret af TORM rederierne.
 • Klassebevis = jollens bevis på at den må sejle kapsejlads på A-niveau.
 • OCD = optimistsejlernes organisation i Danmark – www.ocd.dk
 • Redningsvest = opdriftsvest med krave (kan ikke bruges af jollesejlere).
 • Rig = mast, sejl, sprydstage, vanter, stag (wirer).
 • Sejlervest = jollevest (se under J).
 • Sprydstage = ”metalstang på optien” der sørger for at sejlet er spændt helt ud.
 • Stag = wirer der holder masten foran og bag på båden
 • Sværd = et fladt stykke træ/glasfiber, der sættes ned i jollen for at stabilisere den i vandet
 • Udensøs = sejladser, lejre, stævner etc. der foregår udenfor Furesøen
 • Vanter = wirer der holder masten på siden af båden
 • Våddragt = Neoprendragt, der skal sidde tæt til kroppen, så vandet mellem krop og dragt danner varmemembran.
 • Tørdragt = Dragt der holder vandet ude, sejleren har varmt tøj/sved tøj på indenunder.

 

Spørg - så vi kan få flere hjælpeord på... ............................................................................o.........................................

  

 

 


Nyheder

Instagram

Loading