Havnen


Som medlem af YF er der mulighed for at have private både liggende i havnen. 
  

 Havneplads

Havnen har to bassiner, der omsluttes af tre bådebroer med i alt ca. 150 bådpladser, hvoraf nogle bruges til YF´s klubbåde. De øvrige pladser lejes ud til klubbens medlemmer til deres private både.

Pladslejen for bådpladserne beregnes på basis af bådens areal, dvs. bådens længde x bredde. En sommer-vandplads regnes for 2/3 af en helårsplads. Dertil skal lægges engangs indskud for pladsen

Henvendelse om plads i havnen, motortilladelse  og priser,  kan ske til havneplads@yachtklubben.dk 

VINTEROPBEVARING

Du kan med en helårsplads sætte din båd på land for vinteren. Du skal selv sørge for mandskab, afstivning og afdækning af båden. Stativet må ikke rage ud over bådens bredde. Det er dit ansvar, at dit stativ er driftsikkert, også når det stormer, en væltet båd kan lave stor og dyr skade på nabobådene.

Vinterpladsen skal umiddelbart efter søsætningen og inden 15. maj ryddes. Det er dit ansvar som bådejer, at vinterpladsen ryddes for presenninger, stativer, klodser og andet affald. Stativerne anbringes i den indhegnede stativgård bag materielgården, klodser og presenninger hjemtages.

Stativer, bådvogne og trailere mm., som uden aftale med bestyrelsen henstår i sejlergaden efter 15. maj vil udløse opkrævning af et gebyr på 700 kr. for hver måned indtil materiellet er flyttet.
På forårets havnedag i maj vil evt. stativer, restmaterialer, grej etc. kunne risikere at blive flyttet/bortkørt. Dette vil ske uden nogen form for ansvar fra klubbens side. Husk at mærke dit grej med dit medlemsnummer sådan her: YFP xxxx (kan du finde på din profil i klubmodul)
Grej, som ikke er mærket, vil uden varsel blive fjernet. 

  
  

 Sejlads med motor på Furesøen

Sejlads med motor på Furesøen, herunder også el-drev, er underlagt Naturstyrelsens regler. Der kan gives tilladelse til hjælpemotor for større sejlbåde (længde max. 6 m). Hjælpemotoren må kun benyttes til bugsering i havnen og ved hjemsejlads i tilfældet af pludseligt opstået vindstille. Sejljoller kan i almindelighed ikke opnå hjælpemotortilladelse, idet disse kan padles i havn.

YF råder over 38 såkaldte "fulde" motortilladelser, som er beregnet til motorbåde. Nogle af dem er reserveret til klubbens motorbåde, men de øvrige stilles til rådighed for klubmedlemmernes private motorbåde. Der er dog venteliste for dem, som ønsker en motortilladelse. Der kan i øjeblikket påregnes ca. 5 års ventetid.
  
  

 Jolleplads på land

I sejlsæsonen giver sejlergaden plads for mange mindre sejljoller, man kan leje en sommerlandplads i perioden fra 1. maj til 24. oktober. I tilknytning til sejlergaden er der tre jolleramper, som gør det enkelt at søsætte og optage jollerne. Om vinteren anvendes sejlergaden til opmagasinering af de både, som har helårsplads.
  

Nyheder

Instagram

Loading