Torsdagsmatch


Alle torsdage fra 1. maj til 31.august, og søndage i september, sejles der Furesømatch, i samarbejde med de 3 Furesøsejlklubber. Sæsonen afsluttes med et Furesømesterskab og en præmieuddeling.

Sejladserne afvikles i kapsejladsområdet midt i Storsøen. Banen består af 8 faste bøjer placeret i en cirkel, rundt om en start og målgangs bøje.

Der sejles efter de 3 bøjer der passer bedst efter vindretningen. Banekortet er nøglen til forståelse af banen og startprocedure. 

Dommerne til torsdagsmatchen udpeges blandt de deltagende besætninger. Skulle det helt utænkelige ske, at der intet dommerskib er på banen, afvikles matchen ved en harestart.

FAS, BISK og YF er i fællesskab blevet enige om proceduren: 

Der regnes med almindeligt olympisk pointsystem, med fratrækker for hver 5. match, for at undgå at fravær fra en enkelt match kommer til at veje for tungt i det samlede regnskab. En dommertjans giver endvidere en ekstra fratrækker (såfremt båden ikke deltager i aktuelle match). 

Præmietidsberegning bliver baseret på Furesø-Lystal (handicap-system der sikre at forskelige både kan kapsejle på fair vilkår).

Det er kapsejladslederne fra FAS, BISK og YF, som fastlægger de forskellige bådtypers LYS-tal.

Resultatet fra den senest afviklede Torsdagsmatch bliver lagt op hurtigst muligt sammen med det samlede resultater.

Alle er meget velkommen til at deltage i en eller flere sejladser. Der er fokus på klubliv og godt sømandskab. Alle kan være med.

Vi forudsætter dog, at alle både har et aktivt medlem fra en sejlklub under Dansk Sejlunion om bord. I klubbåde skal alle være aktive klubmedlemmer.

 Banekort - Resultater - Furesø Sejladsbestemmelser 07042024.pdf 

Kontakt: Søren Christensen 

Nyheder

Instagram

Loading