- Faciliteter -


Yachtklubben Furesøen (YF) en sejlklub under Dansk Sejlunion for både børn og voksne. YF er beliggende i den sydøstlige ende af Furesøen. Klubben drives alene af frivillige medlemmer og forældre med en bestyrelse og nogle aktivitetsudvalg som de ledende kræfter. Nedenfor kan du læse om klubbens faciliteter


 Tilkørsel

Fra Holte køres mod vest ad Dronninggårds All'e helt ud til den store parkeringsplads foran Restaurant Jægerhuset.

Yachtklubben Furesøen befinder sig neden for til højre for Jægerhuset. Se efter vores postkasse ved stikvejen.
  
  

 Havnen

Havnen har to bassiner, der omsluttes af tre bådebroer med i alt ca. 150 bådpladser, hvoraf nogle bruges til YF´s klubbåde.

De øvrige pladser lejes ud til klubbens medlemmer til deres private både. I sejlsæsonen giver sejlergaden plads for mange mindre sejljoller, som lejer en sommerplads i perioden fra 1. maj til 1. november. I tilknytning til sejlergaden er der tre jolleramper, som gør det enkelt at søsætte og optage jollerne. Om vinteren anvendes sejlergaden til opmagasinering af de både, som har helårsplads.

  
 

 Brug af kran og slæbested

 

  •  Kran løftekapacitet max. 1000 kg. (løfte-åg vejer 75 kg)
  •  Slæbested max belastning: Totalvægt 500
  •  Pris for brug af ikke medlemmer 600,-kr betales på Mobilpay 92454
  •  Betjening af kran, minimum alder 18 år
  • Ved fejl på kran da send besked til havn@yachtklubben.dk
Bemærk:
  • Kran og strømudtag virker kun når der er låst op.
  • Er der strøm men kran fungerer ikke, da tjek nødstop. Tryk på nødstop og drej knappen, så fungerer det igen.

 

 

Yachtklubben Furesøen

Bestyrelsen 2022

  

 

  

 Klubhuset

Klubhuset ligger i den østlige ende af havnen.

Klubhusets største og primære rum er skolestuen ( lige til venstre når man kommer ind) Her afholdes skippermøder og anden undervisning. Udover skolestuen er der også 2 mindre rum på 1. sal som kan bruges til møder eller undervisning.

I klubhusets lange gang findes dame og herre omklædning, som omfatter bruser med varmt vand samt toiletter. Derudover er der sauna som i kolde perioder kan være tændt i forbindelse med vinterbadning, træning og stævner. Det vil altid være et udvalg, der sørger for varme i saunaen, enkelt medlemmer har p.g.a. omkostningerne ikke mulighed for at tænde saunaen.

Pladsen kan være trang, så fyld ikke mere end højst nødvendigt. 
 Efterlad omklædningsfaciliteterne i samme gode stand som du selv gerne vil modtage dem i.

Køkken.
 Køkkenet som ligger til venstre for omklædningsrummene, indeholder køleskab, komfur m. ovn, kaffemaskine, opvaskemaskine og elkedel
 Desuden findes det mest alm. service og bestik.
 
 Som medlem (også optimistforældre) kan du frit benytte køkkenet og vi kan varmt anbefale at bruge køkkenet som base for en hyggelig grillaften i YF.
 
 Grillen er en gasgrill og står fast i klubben. Gas i gasskabet udenfor køkkenet.
 
 HUSK - PAS PÅ BRANDFAREN og sæt ikke grillen for tæt på vinduerne i skolestuen - varmen kan få vinduerne til at sætte revner.
 
 Efterlad gerne køkken og grill i en bedre stand end du selv fandt det.

  
 

 Hallen

Den sydligste ende af klubhuset er værksted og arbejdshal.

Hallen er primært til reparation af klubbens både samt opbevaring af klubbens materiel og tørring af sejl.
 
 I hallen kan du finde adgang til vand.
 
 Medlemmer med egen båd kan mod leje, i de perioder hvor klubben ikke bruger hallen, få mulighed for at foretage mindre reparationer, max. 1 uge. Dette skal altid aftales med bestyrelsen.

Hallen kan ikke lejes i sejlsæsonen.

Klubbens værksted er til brug ved vedligehold af klubbens egen flåde.
 
Medlemmerne kan i begrænset omfang benytte værkstedets faste faciliteter, når værkstedet iøvrigt står åbent. Dette gælder kun dette yderste værksted.
 
I værkstedet findes et begrænset antal håndværktøj af ringere kvalitet samt fastmonteret boremaskine, skruestik samt eldrevet sliberundel.

  
  

 Masteskur

På havneområdet er der et masteskur. Optimisterne har deres skur lige ved nedkørselsvejen og i den anden ende af masteskuret (ved åen) kan  mast og rig til private både opbevares om vinteren.   

  
 

 Skabe

Primært langs klubhuses østlige ydervæg er der etableret skabe som medlemmer har mulighed for at leje.

Skabene kan bruges til opbevaring af grej etc. til både.

BENZIN MÅ IKKE OPBEVARES I SKABENE AF HENSYN TIL BRANDFARE

Ønsker man at leje et skab kan man henvende sig til bestyrelsen på mail: bestyrelsen@yachtklubben.dk 

  

Nyheder

Instagram

Loading