Kraner og andet havnegrej

  

 Brug af kran og slæbested

 Kran løftekapacitet max. 1000 kg. (løfte-åg vejer 70 kg)

Slæbested max belastning: Totalvægt 500

Pris for brug af ikke medlemmer 600,-kr betales på Mobilpay 92454

 Betjening af kran, minimum alder 18 år

 Ved fejl på kran da send besked til havn@yachtklubben.dk

 Bemærk:

Kran og strømudtag virker kun når der er låst op.

Er der strøm men kran fungerer ikke, da tjek nødstop. Tryk på nødstop og drej knappen, så fungerer det igen.

Yachtklubben Furesøen

Bestyrelsen 2022


  

 

 

 

 

 Søsætning og optagning med havnens kran

Havnen råder over en beddingsvogn, en udlæggerkran (1 ton) samt en mastekran, som gør det enkelt og billigt at søsætte / optage både.

I søsætningsperioden april til medio maj samt optagningsperioden oktober til medio november vil YF´s tilsynsførende være til stede på lørdage og søndage mellem kl. 10 og 14. Tilsynsførende sørger for nødvendig instruktion specielt for nye medlemmer. Søsætning og optagning af både, som tilhører ikke-medlemmer, kan undtagelsesvist finde sted, mod betaling af kranafgift.

Udenfor disse tider kan man naturligvis også benytte kranen, men her må man vige for andre aftalte aktiviteter. Stropper og donkraft befinder sig i hjørnet af hallen ved porten. Sidste mand sørger for at bringe grejet på plads i hallen samt aflåse kranen.

Kranen må maksimalt løfte 1000 kg på krogen eller 925 kg med åg. Den må hverken køres helt i top eller helt ned. Begge dele kan give driftsstop, som kun en tilkaldt montør kan afhjælpe.

YF arrangerer fælles søsætning / optagning primært af de både, som er for tunge til kranen. Dette foregår med mobilkran og der betales en beskeden kranafgift. Søsætningen foregår sidste mandag i april og optagningen finder sted sidste mandag i oktober. Kun medlemmer (uden restance) kan benytte sig af denne ordning
    
  

 Udstyr til afrensning af bundmaling

Som en del af Yachtklubben ”Furesøen”s opfølgning af Dansk Sejlunions miljøkampagne har YF har købt en professionel maskine til afrensning af bundmaling og til støvbegrænset slibning i øvrigt.

De fleste sejlere bruger i dag vådslibning, skrabning eller kemiske metoder, når de fjerner bundmaling. Det er ikke altid effektivt, og det forurener vinterpladserne og søen.

Med nyt professionelt værktøj med støvsuger bliver det nemmere at forårsklargøre bunden. Forureningen bliver mindre, og flyvestøv mellem bådene bliver reduceret, hvilket nabobådene sikkert sætter pris på.


Det nye udstyr består af:

- Starmix støvsuger ARZ 1432 EW, 1400 W, 32 l. Med elfiltervibrator og 5 m slange.
- Vacuumskraber.
- Excentersliber RO 150 E-plus, 500 W med regulering af hastighed og hurtig omskiftning fra grov- til finslibning.

Excentersliberen bruger specielle 150ø mm sliberondeller for bedre udsugning.
Disse kan købes fra klubben i kornstørrelserne: k24, k40, k80 og k180 alle til en enhedspris af kr. 5,-.
Ekstra skrabejern til vakuumskraberen koster kr. 100,-.

Støvsugeren samt en kasse med vakuumskraber og excentersliber har deres normale plads i hallen nær porten. På væggen ved siden af vil der blive opsat et skema, hvorpå man kan reservere tid til brug af udstyret. Det forventes, at dette bruges skånsomt, og at det bringes på plads efter brug.

Se mere om bundmaling på www.fjernbundmaling.dk
  

Nyheder

Instagram

Loading