Tilbud til Børn og unge

Til børn og unge har YF mange tilbud for nybegyndere og erfarne sejlere.

Med et medlemskab kan man frit vælge hold og sejle flere dage og på flere forskellige hold.

Ællingehold henvender sig til børn mellem 6 - 8 år uanset niveau.

Optimist- eller Tera- jolle sejlads er specielt rettet mod begyndere og fortsættere i alderen 9+ - 15 år. Der sejles 1-2 gange om ugen.

Zoom og 29’er sejlads er rettet mod børn og unge i 13-19 år. Der sejles 1-2 gange om ugen.

Kølbåd (J70 eller Open 5.70) bruges til undervisning i basissejlads, duelighedsbevis for 12-25 år. 

Ungdomssejlerne 18-25 år bruger bådene til teamsejlads og optakt til J70 Ligasejlads.

  

 Ællinger 

Ællingehold  er for børn mellem 6 og 8 år.

Hovedformålet er at blive fortrolig med vand og have det sjovt

 Aktiviteter på Ællingeholdet:

  • Sikkerhed på vand, ved vand og i forhold til dagens vejr.
  • Leg på land og vand (balance, ro, svømme, spille bold osv....)
  • Ture med motorbåd på søen eller til broer rundt omkring på søen.
  • Kajaklege, primært i havnen.
  • Vand og natur opdagelser (dyr, fisk, insekter i området).
  • Vind og vejr - introduktion til hvordan man "læser" vejr og vind.
  • Ved godt vejr - sejlads i større sejlbåd med trænere ombord
  • Kajak og jolle sejlads i godt vejr. Her sejler de ofte lidt på tur og snuser til en jolle. De ældste ællinger (8 år) får her lidt mere ansvar - kan f.eks. være dem, der styrer en jolle med en lidt yngre ælling som gast.

Alle aktiviteter er læring ved leg princippet....

Holdene starter sidst i april og ligger ma, ti og to fra 17-19 samt ons fra 16.30-19.45. 

Er der ledige pladser kan man sagtens hoppe på efter start. Se evt. den lille info om aktiviterne - klik på linket herunder.

Yachtklubben Furesøens Ællinger 

  
 

Optimist og Tera for begyndere og fortsættere

Optimist- eller Tera-jolle sejlads, er en del af YF Ungdom´s tilbud, speciel rettet mod begyndere og fortsættere i alderen 8+ - 15 år..

Holdene er på 3-5 sejlere, som undervises i de grundlæggende ting.

På miniholdet lærer du:
Sikkerhed, brug af redningsvest og passende påklædning.
Gøre jollen klar til sejlads.
Sætte jollen i vandet og komme rigtig væk fra broen.
Hvordan du får jollen til at sejle i forskellige retninger.
Hvordan du får jollen tilbage til broen og standset.
Tage jollen op og rigge den af.
  
 

Optimist på flere nivuer

Man kan sejle optimist på flere nivauer, både som begynder, tursejler og kapsejler. 

Sejlerne på kapsejladshold træner trim, teknik og taktik 2 gange om ugen,
I weekenden deltager de ofte i kapsejladser eller træningslejre udenfor Furesøen.

De fleste af dem sejler også om vinteren, hvor vi samarbejder med andre klubber, således alle områdets kapsejlere træner sammen i vinterperioden.

Optimisterne i YF ledes af et UngdomsSejlerUdvalg, der består af forældre til de helt unge sejlere, som i samarbejde med blandt andre trænerne og bestyrelse varetager børnenes og de unges udviking som sejlere.

Herudover koordineres sejlernes og forældrenes vedligehold af joller, grej og trailere, vagtholdene, stævnedeltagelser, træningssamlinger, sejlerlejr, vinterundervisning mm.

  
 

 Zoom(

Zoom8 jollen er ideel som fortsætter jolle efter optimisten.

Gruppen af Zoom8 sejlere i YF er på 10-16 sejlere og er velfungerende med god opbakning fra forældre.

Du kan læse mere om Zoom jollen og den Danske klasse organisation her 

Om Zoom jollen 

Den danseke Zoom klasse organisation 


  
 

 29'er

29'er jollen er for de øvede sejlere som gerne vil have fart over feldtet og prøve kræfter med en to-mandsjolle
  
 

 Vintersejlads, svømmetræningog teoretisk dulighed

I vinterhalvåret er mulighed for at træning/undevisning på vandet i weekenden, Se mere  information om dette under Vintersejlads.

For de yngste tilbydes der svømmeundervisning mv. i en af kommunens svømmehaller.

Der tilbydes også udervisning i teoretiske dulighed med eksamen først på foråret. Den paktiske prøve tilbydes umiddelbart efter. 

 

  

Nyheder

Loading