Tilbud til Børn og unge

Til børn og unge har YF mange tilbud for nybegyndere og erfarne sejlere.

Med et medlemskab kan man frit vælge hold og sejle flere dage og på flere forskellige hold.

Ællingehold henvender sig til børn mellem 6 - 8 år uanset niveau.

Optimist- eller Tera- jolle sejlads er specielt rettet mod begyndere og fortsættere i alderen 9+ - 15 år. Der sejles 1-2 gange om ugen.

Zoom og 29’er sejlads er rettet mod børn og unge i 13-19 år. Der sejles 1-2 gange om ugen.

Kølbåd (J70 eller Open 5.70) bruges til undervisning i basissejlads, duelighedsbevis for 12-25 år. 

Ungdomssejlerne 18-25 år bruger bådene til teamsejlads og optakt til J70 Ligasejlads.

  

 Ællinger 

Ællingehold  er for børn mellem 6 og 8 år. Hovedformålet er at blive fortrolig med vand og have det sjovt.

Deltagelse kræver juniorkontingent og inkluderer træning, lån af tørdragt, redningsvest samt mulighed for aktiviteter 

 Aktiviteter på Ællingeholdet:

  • Sikkerhed på vand, ved vand og i forhold til dagens vejr.
  • Leg på land og vand (balance, ro, svømme, spille bold osv....)
  • Ture med motorbåd på søen eller til broer rundt omkring på søen.
  • Kajaklege, primært i havnen.
  • Vand og natur opdagelser (dyr, fisk, insekter i området).
  • Vind og vejr - introduktion til hvordan man "læser" vejr og vind.
  • Ved godt vejr - sejlads i større sejlbåd med trænere ombord
  • Kajak og jolle sejlads i godt vejr. Her sejler de ofte lidt på tur og snuser til en jolle. De ældste ællinger (8 år) får her lidt mere ansvar - kan f.eks. være dem, der styrer en jolle med en lidt yngre ælling som gast.

Alle aktiviteter er læring ved leg princippet....

Holdene starter sidst i april og ligger ma, ti og to fra 17-19 samt ons fra 16.30-19.45. 

Er der ledige pladser kan man sagtens hoppe på efter start. Se evt. den lille info om aktiviterne - klik på linket herunder.

Yachtklubben Furesøens Ællinger 

  
 

MINI-hold er for begyndere i optimist eller tera-jolle

Optimist- eller Tera-jolle sejlads, er en del af YF Ungdom´s tilbud, speciel rettet mod begyndere og fortsættere i alderen 8+ - 13 år..

Holdene er på 4-6 sejlere, som undervises i de grundlæggende ting.

På miniholdet lærer du:
Sikkerhed, brug af redningsvest og passende påklædning.
Gøre jollen klar til sejlads.
Sætte jollen i vandet og komme rigtig væk fra broen.
Hvordan du får jollen til at sejle i forskellige retninger.
Hvordan du får jollen tilbage til broen og standset.
Tage jollen op og rigge den af.
  
 

Optimist, Tera eller Feva-jolle på flere niveauer

Holdet er for begyndere (efter minihold), tursejlere og kapsejlere. 

Holdet træner basissejlads, trim, teknik, taktik og mange sejler 2 dage om ugen.

Deltagelse kræver juniorkontingent som inkluderer træning samt lån af jolle med træningssejl. 

Hvis man kan lide at konkurrere kan man sammen med klubbens andre sejlere tage til stævner i weekenden - som oftest udenfor Furesøen. Klubben sender ofte træner med ud til stævnerne, det gør sejlerne trygge og trænerne kan arbejde videre med de ting de observerer ude til stævnerne.

De fleste af på holdet sejler også om vinteren, hvor vi samarbejder med andre klubber.

YF Ungdom ledes af en ansat trænerchef samt et UngdomsSejlerUdvalg, der består af frivillige forældre, som i samarbejde med blandt andre trænerne og bestyrelse varetager børnenes og de unges udviking som sejlere.

UngdomsSejlerUdvalget koordinerer sejleres og forældres vedligehold af joller, grej og trailere, stævnedeltagelser, træningssamlinger, sejlerlejr, vinterundervisning mm.

  
 

 Zoom8

Zoom8 jollen er ideel som fortsætter jolle efter optimisten.

Gruppen af Zoom8 sejlere i YF er på 10-16 sejlere og er velfungerende med god opbakning fra forældre. Der er fokus på boathandling, kapsejladsteknik og taktik.

Du kan læse mere om Zoom jollen og den Danske klasse organisation her 

Om Zoom jollen 

Den danske Zoom klasse organisation 


  
 

 29'er er en 2-mandsjolle

29'er jollen er for de øvede sejlere som gerne vil have fart over feldtet og prøve kræfter med en to-mandsjolle. Sejlerne er typisk +14-18 år og vejer tilsammen omkring 100-130 kg. Gasten står i trapez.
I YF har vi 3 størrelser af 29er:

X-small - lille rig for de letteste sejlere

Standard - det er den der sejles stævner i

XX - stor rig, hvor begge sejlere står i trapez. 

  

Open 5.70 - Sportskølbåd for flere sejlere

Vi underviser hver onsdag i sejlsæsonen i begynder og fortsætter sejlads i kølbåd samt til duelighedsprøve i praktisk sejlads. 
Om vinteren undervises der i teoretisk pensum til duelighedsprøven.

Du skal være min. 12 år og betale enten juniorkontingent eller ungdomskontingent (15-25 år).

For at tage duelighedsprøve skal du være min. 15 år ved eksamenstidspunkt. Prøven aflægges for ekstern censor som udpeges via Dansk Sejlunion´s censorer.

Med duelighedsprøve kan du låne klubbens kølbåde og sejle udenfor træningstiderne eller deltage om torsdagen i kapsejlads på søen for alle sejlklubberne. 

 

 

 Vintersejlads, svømmetræningog teoretisk dulighed

I vinterhalvåret er der mulighed for at træning/undervisning på vandet i weekenden. Se mere  information om dette under Vintersejlads.

For de yngste tilbydes der vandtilvænning, undervisning i sikkerhed samt hvordan man svømmer med redningsvest og rejser en kæntret jolle op. Det foregår i Birkerød Svømmehal med vores egne trænere.

Der tilbydes også udervisning i teoretiske duelighed med eksamen først på foråret.

Den praktiske prøve tilbydes i løbet af sejlsæsonen, når sejlerne har nået et niveau, hvor de er dygtige nok til at bestå.

 

  

Nyheder

Instagram

Loading